Snabblån i media

Snabblån eller mikrolån har på senare tid debatterats en del i media. Först krävdes det inga tillstånd alls för att bedriva sådan verksamhet och det fanns väldigt lite insyn den typen av företag. Nu för tiden står alla mikrolånsföretag eller låneinstitut under Finansinspektionens översyn. Man måste alltså registrera sig hos FI för att starta verksamhet inom den typen av snabblån. Lånen har varit väldigt debatterade i media de senaste åren då många menar att man utnyttjar de ekonomiskt svagaste i landet. Som vanligt finns det ju dock sidor på myntet och det är inte alltid det är negativt att låna en mindre summa snabbt. Det kan ju uppstå akuta situationer där man behöver ta ett snabblån, se denna sajt för exempel på snabblånsföretag www.snabblån-utan-kreditkontroll.se . Vi har en lagstiftning idag där man som finansinstitut är helt fri att sätta vilken ränta man vill på sina lån. Det finns alltså inget räntetak som företagen måste anpassa sig efter. Detta leder ju således till att det är marknaden som styr räntan, när det kommit så många aktörer inom snabblån att konkurrensen ökar så kommer avgifterna undan för undan att sänkas. Det är det fina med fri konkurrens och marknadsekonomi. Det enda inom lagen som står idag är att det tydligt måste framgå exakt vilken ränta och total avgift banken har får alla minilån. På minilån direkt kan man se ungefärlig ränta: www.minilån-direkt.se

Vanliga frågor smslån

En vanlig fråga om sms-lån är om man kan lösa in lånet i förtid. Svaret är att ja det kan man enligt lag göra. Finansinstitutet måste informera om detta i avtalet du ingår med dom.

En annan fråga är om vad som gäller om företaget man tagit lånet för blir uppköpt eller att företagets organisationsnummer förändras på något sätt. Svaret här är att den nya aktören nästan alltid tar över de befintliga avtalen vilket alltså inte förändrar något för kundens lån.

Görs det en kreditprövning av mig när jag ansöker om lån? Ja det gör det, finansinstituten måste enligt lag göra en kreditprövning för att få låna ut pengar.

Det har också kommit mycket frågor kring avtalen man ingår med företaget som lånar ut pengar. Det är tyvärr väldigt vanligt att man inte förstår alla punkterna i avtalet. Det enda råd jag kan ge är att ingår inget avtal där du inte förstår alla punkterna i avtalet. Ta hjälp av någon som är bättre insatt i regler förknippade med lån. Många sena betalningar och betalningsförelägganden hade kunnat stoppas innan lånet togs om alla förstod vad avtalet innebär för just dom.

Kommentera

Kommentera